Visie & Missie

Naar mate de wereld kleiner wordt en informatie overvloedig aanwezig is, wordt het steeds belangrijker om de juiste informatie en partners te kunnen kiezen om zaken te kunnen doen. Transacties moeten steeds sneller verlopen teneinde de concurrentie bij te houden, waarbij expertise en ervaring van cruciaal belang zijn om de juiste beslissing op het juiste moment te kunnen maken.

De sterkste groei van de wereld economie zal voornamelijk in Azië plaatsvinden, waarvan de meeste landen al een groei en volume hebben welke groter is dan de landen om ons heen. Bedrijven uit Aziatische landen zoeken derhalve voor uitbreiding van hun activiteiten in Europa teneinde ook hier een voet aan de grond te krijgen. PST helpt bedrijven uit Aziatische landen bij de keuze van de juiste partners en verkoop kanalen om hun activiteiten hier uit te breiden.

Met het toenemen van het besteedbaar inkomen per hoofd van de bevolking van de stedelijke populatie in Aziatische landen, is de vraag naar luxe goederen en Europesche producten sterk gegroeid. Europesche bedrijven worden geconfronteerd met een structurele toename van de vraag naar hun producten waarvoor men afzet en distributie kanalen nodig heeft. Daarnaast vergt de marketing en verkoop vaak een andere sociaal culturele benadering dan men gewend is. PST help Europesche bedrijven om de juiste afzet en distributie kanalen te kiezen, met op de locale Aziatische markt afgestemde, marketing campagnes, teneinde een succesvolle verkoop te realiseren op de lange termijn.

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op, waarbij de volgende technologische generatie sneller werkt dan de vorige. Implementatie en applicatie vereisen snellere migratie naar het volgende platform, terwijl tegelijkertijd compatibiliteit met bestaande technologie moet worden gehandhaafd, teneinde alle klanten te kunnen blijven bedienen. PST kan u helpen de juiste technologie te selecteren en de kennis te vergaren om in uw volgende bedrijfsmodel te integreren.

In een wereld waar risico analyse een integraal onderdeel vormt van uw volgende bedrijfs beslissing, heeft u een betrouwbare partner nodig met kennis van zaken die u in staat stelt de juiste beslissing, op het juiste moment te nemen.

Met meer dan 25 jaar ervaring in de keuze van technologie toepassingen, internationale product ontwikkeling, inkoop, distributie en marketing en verkoop, is PST in staat haar klanten te helpen bij de keuze van de beste technologie, producten en verkoop kanalen, die passen bij hun bedrijfs activiteiten. Met de langjarige relaties van PST in Europa en Azië, kan PST deze relaties en haar netwerk inzetten om klanten te voorzien van betrouwbare toeleveranciers, op kwaliteit gecontroleerde productie en producten, op tijd levering en een goede service en support, teneinde een probleemloze toevoer te realiseren van producten en diensten.

Het is onze missie om steeds nieuwe technologische producten en diensten te introduceren en daarmee voor onze klanten en partners nieuwe kansen te creeren, zodat zij hun eigen bedrijfsdoelstellingen kunnen realiseren. Daarbij houden wij onze klanten en partners ook regelmatig op de hoogte van nieuwe technologie en product ontwikkelingen als ook markt onderzoek, die voor hen van belang is, om succesvol te zijn. Wij streven daarbij naar een langdurige samenwerking en klant relatie.